Introductie

    Voorstellen

    Diensten
        Actueel
        Milieu
        Ruimtelijke ordening
        Omgevingsrecht

    Contact


    Download Brochure


Introductie

Valk advies & bemiddeling is een juridisch adviesbureau op het gebied van het Omgevingsrecht en staat kort bij de klant. Het adviesbureau biedt u als ondernemer een passende oplossing bij het realiseren van uw plannen daar waar u te maken krijgt met de wet- en regelgeving van de overheid en neemt u op dat gebied de zorgen uit handen.

Maatwerk is daarbij geboden. Uw wensen zijn uniek en de aanpak daarvan dient dat ook te zijn!

De volgende producten en diensten kan Valk advies & bemiddeling u aanbieden:
 • Het indienen/begeleiden van een aanvraag omgevingsvergunning
 • Het oplossen van vraagstukken op het gebied van afval en milieu
 • Het oplossen van vraagstukken op het gebied van de huisvesting van arbeidsmigranten/buitenlandse werknemers
 • Het oplossen van vraagstukken van bewoning van voormalige bedrijfswoningen (in relatie tot de Wet plattelandswoning)
 • Het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen ten behoeve van een bestemmingsplan of aanvraag projectomgevingsvergunning
 • Het opstellen en begeleiden van een aanvraag voor een projectomgevingsvergunning
 • Het opstellen en begeleiden van een verzoek tot bestemmingsplan/wijzigingsplan
 • Het checken of door het vaststellen door de gemeente van een nieuw bestemmingsplan voor het bedrijventerrein waar u gevestigd bent uw bouw/-gebruiksrechten nog gewaarborgd zijn
 • Het periodiek uitvoeren van een vergunningencheck
 • Het namens u voeren van Inspraak/het indienen van een zienswijze, bezwaar en/of beroep
 • Het indienen van een principeverzoek en voeren van (voor)overleg met de gemeente
Tijdelijke inhuur overheid
Ook overheden kunnen een beroep doen op Valk advies & bemiddeling indien zij tijdelijk om personeel verlegen zitten en/of indien zij voor een project tijdelijk extra ondersteuning wensen.

Ontwerp: Beeldmerk 
	ViziVormViziVorm | Realisatie: Bullit beeldmerk Apart InternetApart Internet